1365 จำนวนผู้เข้าชม

PRIVACY POLICY

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กล่าวถึง เซอร์มิกซ์ (ประเทศไทย) ภายใต้แบรนด์ผลิตภัณฑ์ ในเครือ บ. เดิร์มคอร์ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด หรือในที่นี้จะเรียกแทนว่า “เรา”, ในการเก็บ การใช้ และการเผยแพร่ข้อมูลที่เราได้รับมาจากผู้ใช้บริการทั้งทางออนไลน์และทางร้านค้า กรุณาอ่านนโยบายนี้เพื่อทำความเข้าใจ

 • นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราครอบคลุมในส่วนไหนบ้าง
 • ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมไว้มีอะไรบ้าง
 • เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร
 • เราเผยแพร่และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร
 • การถ่ายโอนข้อมูล
 • เราคุ้มครองข้อมูลของท่านอย่างไร
 • ตัวเลือกของท่าน
 • ติดต่อเรา
 • การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

 

1. นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราครอบคลุมในส่วนไหนบ้าง

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้กล่าวถึง “ข้อมูลส่วนบุคคล” ที่เรา ได้รับจากท่านผ่านทางเว็บไซต์, ทางร้านค้า และทางกิจกรรม คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” ในที่นี้หมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชื่อของท่าน และอาจรวมไปถึงอีเมล์, หมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลการจองของท่าน เมื่อข้อมูลเหล่านี้ได้ถูกจัดเก็บไว้ภายใต้ชื่อของท่าน

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ครอบคลุมไปถึงข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้บนเว็บไซต์อื่น แม้ว่าเราจะมีการติดต่อกับท่านผ่านเว็บไซต์นั้นๆ อย่างเช่น หากท่านแชร์ข้อมูลของท่านผ่านทาง เฟสบุ๊ค, ทวิตเตอร์ หรือ ยูทูป ข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้นๆ ซึ่งจะไม่ครอบคลุมอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 

2. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมไว้มีอะไรบ้าง

ด้านล่างนี้คือตัวอย่างของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รวบรวมไว้:

กิจกรรม

ข้อมูลที่รวบรวม

การลงทะเบียน

ชื่อจริง, นามสกุล, อีเมล์, รหัสผ่าน, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ, 
เพศ(หญิง/ชาย), วันเกิด(วว/ดด/ปปปป)

เพิ่มเติมจากข้อมูลในตารางด้านบน เราอาจเก็บข้อมูลของท่านโดยอัตโนมัติเมื่อท่านได้ใช้งานหรือกระทำการใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์ ข้อมูลดังกล่าวอย่างเช่น cookies*, IP address, ประวัติการเข้าชมเว็บไซต์, ประวัติการใช้บริการ และ ประวัติการใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต

เราขอชี้แจงว่าทางเราไม่มีความตั้งใจจะเก็บข้อมูลจากผู้ที่เยาว์ หรือผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปี ดังนั้นหากท่านมีอายุต่ำกว่า 14 ปี ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ แต่ท่านไม่ควรจะซื้อ ลงทะเบียน หรือกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับเรา

เราจะเก็บข้อมูลของท่าน จนกระทั่งถึงเวลาที่สมควร หรือจนกว่าคุณจะยื่นคำขอ และ/หรือจนถึงเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไว้

 

3. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

เซอร์มิกซ์ (ประเทศไทย) จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์และการบริการต่างๆ นอกจากนี้เราอาจจะใช้ข้อมูลของคุณเพื่อตรวจสอบประวัติการซื้อ เพื่อติดต่อกับคุณในวัตุประสงค์ของการส่งเสริมการขาย และแนะนำผลิตภัณฑ์และการบริการที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ ผ่านเว็บไซต์ของเซอร์มิกซ์, แอพพลิเคชั่นบนมือถือ, อีเมล์ และช่องทางการสื่อสารอื่นๆ รวมถึงอาจใช้ข้อมูลของท่านเพื่ออ้างอิงทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ คุณต้องลงทะเบียนข้อมูลของคุณเพื่อใช้บริการกับทางเรา เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจที่ไม่ขัดต่อข้อกฎหมายใด รวมไปถึงการตรวจสอบการกระทำผิดต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูลไว้กับเราและเพื่อรักษาประวัติในเชิงธุรกิจ

 

4. เราเผยแพร่และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

เซอร์มิกซ์ (ประเทศไทย) อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีต่างๆ ดังนี้

 • เพื่อการให้บริการ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบริษัทที่ดำเนินการให้บริการแก่เรา เช่น การส่งจดหมายทางไปรษณีย์ การส่งอีเมล์ การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า การอำนวยความสะดวกทางด้านการตลาด การตรวจสอบการฉ้อโกง การดำเนินการสำรวจลูกค้าและ การให้บริการแก่ลูกค้า
 • เครือข่ายออนไลน์ เครื่องมือ และปลั๊กอิน หากท่านใช้เครื่องมือบนเว็บไซต์ที่ให้บริการแก่ท่าน ผ่านบุคคลที่สาม ข้อมูลอาจถูกเก็บรวบรวม หรือถูกแบ่งปันข้อมูลระหว่างเซอร์มิกซ์ (ประเทศไทย) และบุคคลที่สาม ตัวอย่างเช่น หากท่านกด “Like” บนเฟสบุ๊ค เฟสบุ๊คอาจจดจำว่า ท่าน “ชอบ” ผลิตภัณฑ์ และอาจโพสต์ข้อมูลบนเฟสบุ๊ค
 • กรณีอื่นๆ เซอร์มิกซ์ (ประเทศไทย) อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อปกป้องสิทธิตามกฎหมายของบริษัท พนักงาน ตัวแทนของเรา และบริษัทในเครือของเรา เพื่อปกป้องความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยของผู้เข้าชมเว็บไซต์ และเพื่อตรวจสอบและป้องกันการทุจริต หรือเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมาย

เซอร์มิกซ์ (ประเทศไทย) จะทำตามขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของท่านจะถูกใช้โดยบุคคลที่สามทั้งหมดภายใต้นโยบายนี้ นอกจากนี้เราจะไม่แบ่งปัน, ขาย หรือเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ ของท่านโดยปราศจากความยินยอมของท่าน หากเซอร์มิกซ์ (ประเทศไทย) เข้าร่วมทุนกับ บริษัทอื่น หรือขาย หรือร่วมกิจการกับองค์กรธุรกิจอื่น ข้อมูลของคุณอาจจะถูกเปิดเผยต่อคู่ค้า หรือเจ้าของธุรกิจใหม่

เซอร์มิกซ์ (ประเทศไทย) อาจแบ่งปันข้อมูลที่ไม่ได้ระบุถึงตัวท่าน อย่างเช่น ข้อมูลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับชื่อของท่าน ในกรณีที่นอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ข้างต้นดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลโดยรวม: เราอาจเผยแพร่ข้อมูลโดยรวมที่ไม่ระบุเฉพาะเจาะจงถึงตัวบุคคลแก่พันธมิตรทางการตลาดของเรา หรือเพื่อใช้ในการโฆษณาส่งเสริมการขาย
 • การโฆษณาแบบอิงพฤติกรรม: บุคคลที่สามอาจใช้เทคโนโลยี (เช่น cookie) เพื่อรวบรวมข้อมูลของคุณเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของเราและเว็บไซต์อื่น ๆ เพื่อให้พวกเขาสามารถให้การโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการที่เหมาะกับความสนใจของท่าน โฆษณาดังกล่าวอาจปรากฏทั้งในเว็บไซต์ของเราหรือในเว็บไซต์อื่น ๆ

 

5. การถ่ายโอนข้อมูล

ในมุมมองของการประกอบธุรกิจต่าง ๆ ทั่วโลก เซอร์มิกซ์ (ประเทศไทย) อาจให้หรือถ่ายโอนข้อมูลของท่านให้กับบริษัทอื่น ที่ตั้งอยู่ต่างประเทศ เพื่อการจัดการ และ/หรือ ปฏิบัติ หรือบริการงานบางอย่างในนามของเรา โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกส่งไปเก็บไว้หรือประมวลผล จะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ และมาตรการในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของเซอร์มิกซ์ (ประเทศไทย)

 

6. เราคุ้มครองข้อมูลของท่านอย่างไร

จากความเข้าใจกันโดยทั่วไป การส่งผ่านข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตมีความเสี่ยง และแม้ว่าเซอร์มิกซ์ (ประเทศไทย) จะจัดการอย่างดีที่สุดในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลของท่านที่ถูกส่งมายังเว็บไซต์ของเรา การส่งข้อมูลใดๆ ถือว่าเป็นความเสี่ยงของท่านเอง เมื่อเราได้รับข้อมูลของท่านเราจะใช้ระบบและขั้นตอนในการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด เพื่อพยายามที่จะป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

7. ตัวเลือกของท่าน

ท่านสามารถเลือกใช้ข้อมูลของท่านดังนี้ :

ตัวเลือก

สิ่งที่คุณต้องทำ

การปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบัญชีของท่าน

ท่านสามารถปรับปรุงหรือแก้ไขชื่ออีเมล์, คำถามการรักษาความปลอดภัย และการตั้งค่าอื่นๆ โดยเข้าสู่บัญชีของท่าน และคลิกที่ “บัญชีของฉัน”

รับข้อความผ่านมือถือ, อีเมล์ หรืออิเล็กทรอนิกส์

ท่านสามารถคลิก “ยกเลิกการรับจดหมายข่าว” ที่ด้านล่างของอีเมล์หรือ ข้อความโปรโมชั่นบนมือถือที่คุณได้รับ นอกจากนี้ท่านยังสามารถแก้ไขอีเมล์ และการตั้งค่าข้อความบนมือถือของท่าน”บัญชีของฉัน” ที่หน้าเว็บไซต์

ลบข้อมูลของท่าน

ท่านสามารถลบข้อมูลของท่านและยกเลิกความยินยอมได้ตลอดเวลาผ่าน ทาง “หน้า”บัญชีของฉัน บนเว็บไซต์ หรือร้านค้า หรือติดต่อเราทางอีเมล์

 

8. ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลหรือการปฏิบัติงานของเรา หรือหากท่านต้องการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัว สามารถติดต่อสำนักงานเซอร์มิกซ์ (ประเทศไทย) ผ่านทางอีเมล์ หรือจดหมายได้ที่ 
[email protected]

สิทธิ์ในการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ภายใต้ข้อจำกัดทางกฎหมายที่บังคับใช้ เราอาจใช้ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อยืนยันตัวตนของท่านก่อนที่จะอนุญาตให้เข้าถึงหรือทำการแก้ไขใด ๆ
หากเราต้องการ หรือมีความจำเป็นที่จะติดต่อท่านเนื่องจากเหตุการณ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราอาจจะติดต่อผ่านทางอีเมล์ โทรศัพท์ หรือจดหมาย

 

9. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

เราอาจปรับแก้นโยบายเป็นครั้งคราว เราขอแนะนำให้ท่านทบทวนนโยบายส่วนบุคคลของเราเป็นระยะ เพื่อทำความเข้าใจนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานฉบับล่าสุดของเรา เราจะระบุวันที่ที่ชัดเจนของการบังคับใช้นโยบายที่ปรับแก้ทุกครั้ง ที่ข้างท้ายสุดของนโยบาย

มีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม 2019

* Cookies คือข้อมูลจำนวนหนึ่งที่เราเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ของท่าน ระบบของเราจะทำการจัดเก็บ cookies ไว้ในคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านได้เข้ามาชมเว็บไซต์ของเรา นอกจากว่าท่านจะแสดงให้เห็นว่าท่านไม่ยินยอมให้เราเก็บข้อมูลเหล่านี้ cookies จะช่วยให้การเข้ามาชมและใช้งานเว็บไซต์ในครั้งถัดไปสะดวกขึ้น และยังช่วยให้เราสามารถตรวจสอบการเข้าชมเว็บไซต์ รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนเนื้อหาบนเว็บไซต์สำหรับคุณ คุณอาจจะตั้งค่าคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ของคุณให้ปฏิเสธการจัดเก็บ cookies โดยเปิดใช้งานการตั้งค่านี้ในเบราว์เซอร์ของคุณ แต่ในกรณีนั้นคุณอาจจะไม่สามารถที่จะใช้คุณสมบัติบางอย่างบนเว็บไซต์ของเราได้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ “ความช่วยเหลือ” บนเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตของคุณ เพื่อศึกษาวิธีการตั้งค่าปิดรับ cookies ทั้งหมด หรือเปิดแจ้งเตือนก่อน cookies จะถูกจัดเก็บ